Posted on 30-November-2018 15:29 PM

วันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรเตรียมพื้นผิวและพ่นสีรถยนต์ โดยความร่วมมือจาก บริษัท นิปปอนเพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด มาเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนสาขางานตัวถังและพ่นสีรถยนต์ ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง