Posted on 30-November-2018 15:29 PM

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการสืบสานวัฒนธรรม ป๋าเวณียี่เป็ง ปี้น้องการอาชีพจ๋อมตอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการประกวดนางนพมาศ การประกวดกระทงเล็ก ประเภทสวยงาม, ประเภทความคิดสร้างสรรค์ และการแข่งขันชกมวยทะเล ณ หอประชุม และอ่างเก็บน้ำ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง