Posted on 30-November-2018 15:30 PM

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีไหว้สาพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 7 ประจำปี 2561 ณ ลานพระสถูป ยอดดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่