Posted on 20-December-2018 15:39 PM

วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่ได้รับรางวัล การประกวดคำขวัญวันชาติไทยและการประกวดจัดบอร์ดวันชาติไทย ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง