Posted on 20-December-2018 15:40 PM

วันที่ 3-7 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมงานมหกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 30 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ การจัดนิทรรศการองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ และขอแสดงความยินดีกับองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ที่ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 องค์การมาตรฐานดีเด่น ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง