Posted on 20-December-2018 15:45 PM

วันที่ 9 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอาชีวะอาสา ภายใต้กิจกรรมปั่นจักรยาน “bike อุ่นไอรัก” โดยบริการตรวจเช็คสภาพจักรยาน ให้แก่นักปั่นจักรยานตลอดงาน ฟรี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่