Posted on 03-January-2019 15:59 PM

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอาชีวะอาสาในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2561 - 2 มกราคม 2562 โดยมี นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลปีใหม่ 2562 (ศูนย์บริการประชาชน) โดยมีการจัดตั้งศูนย์ตรวจสภาพรถทุกประเภท ฟรี อีกทั้งยังมีการให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว สถานที่พักรถ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ณ บริเวณหน้าวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่