Posted on 11-January-2019 14:32 PM

วันที่ 9 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับ เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่และคณะ เข้าร่วมการประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง