Posted on 07-February-2019 15:35 PM

วันที่ 30 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยการอาชีพรัตนประสิทธิ์วิทย์ จ.อุตรดิตถ์ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาเพื่อเรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง