Posted on 07-February-2019 15:40 PM

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะ ความรู้ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี ภายใต้กิจกรรม การบรรยายความรู้ในหัวข้อ "การเปิดโลกกว้างสู่ธุรกิจ" โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นประธานในการเปิดโครงการและมีคุณอิทธิพงษ์ ขัดชุมแสง หัวหน้าแผนกการบัญชี และที่ปรึกษาทางการบัญชี บริษัท ทีซี เอ็มเอ็ม จำกัด เป็นวิทยากรผู้บรรยาย