Posted on 20-March-2019 08:51 AM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ดำเนินโครงการ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้ กิจกรรม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ภายในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก ร้อยตำรวจเอกอุเทน สิทธิกิจ ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรจอมทอง พร้อมด้วยทีมงาน มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทองในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยฯ 
รูปภาพเพิมเติม https://drive.google.com/open…