Posted on 22-March-2019 17:36 PM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิมเติม https://drive.google.com/open?id=1Rs7ZcvwXap_No0BJjRiLbATgWs8s7S3d