Posted on 02-April-2019 10:11 AM

วันที่ 31 มีนาคม 2562 พลเอกศิวะ ภระมรทัต ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการใหญ่ โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ และคณะมาติดตามการดำเนินงาน โครงการอาชีวะอาสา เกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพ่นละอองน้ำดักจับฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ติดตั้งรอบคูเมืองเชียงใหม่ ของวิทยาลัยฯ ในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่