Posted on 08-May-2019 11:34 AM

วันที่ 3 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ให้แก่ครูผู้สอน โดย นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคุณธีรพงค์ ศุภเกียรติ์มงคล และคุณหัถวุฒิ พุ่มดวง วิทยากรจากบริษัท ProService มาบรรยายขั้นตอนและกระบวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Apple ชั้น 3 อาคารพาณิชยกรรม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://www.facebook.com/pg/Rcheewa.chomthong/photos/?tab=album&album_id=2137609729687472