Posted on 08-May-2019 14:00 PM

วันที่ 3-7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางศึกษา ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพิธีบรมราชาภิเษกฯ โดยในวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 พิธีเปิดโครงการโดย นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ อาคารพระสัทธรรม วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อีกทั้งยังเข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระธาตุศรีจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1z1TxArLgRqiXsYRhntopXU4jvts6JnWK