Posted on 24-June-2019 11:40 AM

3-06-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จำนวน 3 กิจกรรมดังนี้
- ช่วงเวลา 07.00-08.30 น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง
- ช่วงเวลา 09.30-11.30 น. กิจกรรมพัฒนา คู คลอง ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 12 บ้านน้ำดิบสามัคคี ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
- ช่วงเวลา 17.30-19.30 น. พิธีถวายพานพุ่ม และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอจอมทอง