Posted on 24-June-2019 11:41 AM

6-06-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้น ปวช.2-3 และนักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีความประพฤติดี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง