Posted on 24-June-2019 11:44 AM

8-06-2562 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้กำลังใจทีมงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีบริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟรีทุกรายการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่