Posted on 24-June-2019 11:54 AM

17-06-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) ปีงบประมาณ 2562 ประจำศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งปี๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายมนัส สุริยสิงห์ นายอำเภอแม่วาง ประธานในพิธีเปิดศูนย์ฯ และรับฟังคำกล่าวรายงานจาก นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง อีกทั้งยังเข้าพบปะประชาชนที่เข้ารับบริการ และตรวจเยี่ยมจุดบริการแต่ละประเภท ได้แก่ บริการซ่อม ตรวจเช็คเครื่องยนต์ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการเชื่อมโครงเหล็ก การฝึกอบรมอาชีพแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อหมู การทำหมูฝอย น้ำพริกกากหมูและแหนมซี่โครง ตั้งแต่วันที่ 1-2,8-9 และ 15-16 มิถุนายน 2562