Posted on 26-June-2019 16:12 PM

26-06 -2562 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีนายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ซึ่งมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวิทยาลัยฯโดยผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษาชมรมวิชาชีพร่วมดำเนินกิจกรรม

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1E3mGBN0lr64cuc0Q1m9dX6ZczucSj0p2