Posted on 08-July-2019 10:54 AM

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้นำตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 11 คน การแข่งขันกีฬาฟุตซอล การแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ การแข่งขันกีฬาเปตอง การแข่งขันกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น ซึ่งทางวิทยาลัยฯ มีตัวแทนไปแข่งขันต่อในระดับภาค ที่จังหวัดน่าน จำนวน 3 รายการแข่งขัน ได้แก่ กีฬาตะกร้อชาย จำนวน 1 ทีม กีฬาเปตอง ประเภทชู๊ตติ้ง จำนวน 1 คน และกีฬามวยไทยและมวยสากลสมัครเล่น จำนวน 2 คน ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 3 ประเภทกีฬาที่ได้ไปต่อในระดับภาค