Posted on 08-July-2019 10:57 AM

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประธานในพิธีเปิดกรวยเพื่อถวายพระพรแด่พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ให้กำเนิดลูกเสือไทย พร้อมกับมีการเดินสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ สนามกีฬาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง