Posted on 09-August-2019 16:15 PM

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการ การอาชีพจอมทองร่วมใจถวายพระพรแม่ของแผ่นดิน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ ช่วงเวลา ดังนี้กิจกรรมช่วงเช้า พิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 และกิจกรรมช่วงบ่าย พิธีเทิดพระคุณแม่ การมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่น การมอบรางวัลให้กับการแข่งกลอนในหัวข้อ”พระคุณแม่” และกิจกรรมรักการออมจากธนาคารออมสิน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1eQh5rARXfW12bdl9ueNc07IIec8dC-fE