Posted on 27-August-2019 15:46 PM

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญและประดับแถบ 2 สี โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี และให้เกียรติมอบเครื่องหมายวูดแบดจ์ให้กับผู้กำกับที่ผ่านการอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง A.T.C. และผ่านการตรวจกองหรือตรวจขั้นที่ 5 ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1fbWDvCweQU8IPQNWyhkSCGU1FA8zDoJs