Posted on 26-September-2019 11:24 AM

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนายวัตพล ทะวงค์ ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานช่าง (ไฟฟ้า) ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ เขต 1 ประจำสาขาอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ กล่าวแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และตัวแทนนักเรียน นักศึกษามอบช่อดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง