Posted on 26-September-2019 11:43 AM

วันที่ 25 กันยายน 2562 ท่านเลขาฯ บุญรักษ์ ยอดเพชร และผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อประสานงานโครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ร้านกาแฟทองอินทนนท์ 108-1009 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง