Posted on 26-September-2019 11:46 AM

วันที่ 23-24 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมจัดกิจกรรมในงาน Chiangmai Showcase 2019 โดยมีการนำหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ไปจัดแสดงให้ผู้เข้าร่วมงานได้เยี่ยมชม อีกทั้งยังมีการฝึกอบรม 108 อาชีพ การทำที่ครอบพวงกุญแจ Key Cover และยังมีการจำหน่ายชุดอาหารว่างและขนมคุ้กกี้ ภายใต้ธุรกิจ Break Time ของนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่