Posted on 18-October-2019 09:38 AM

วันที่ 8-10 ตุลาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมีนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย เรืองมณี อดีตรองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรบรรยายกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อการพัฒนาการศึกษา และการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์กับประกันคุณภาพการศึกษา ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท จ.เชียงราย