Posted on 15-July-2020 13:54 PM

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมพิธีเปิดโครงการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจป้องกันภัยบนท้องถนนและภัยพิบัติต่างๆ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 เพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจป้องกันภัยและอุบัติเหตุบนท้องถนน