Posted on 16-July-2020 14:48 PM

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หน่วยตำรวจสันติบาลเชียงใหม่ ดำเนินการจัดการอบรมโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รุ่นที่ 4 ให้แก่นักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง