Posted on 05-August-2020 19:16 PM

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลัยฯ และโครงการปลูกต้นไม้ 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติเส้นทางจอมทอง-ดอยอินทนนท์ โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดพื้นที่ในจุดที่รับผิดชอบให้แก่คณะกรรมการชมรมวิชาชีพ ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และมอบกล้าต้นทองอุไรให้แก่คณะกรรมการชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว อิเล็กทรอนิกส์ และช่างเชื่อมโลหะ เพื่อนำไปปลูกบริเวณรั้วด้านหน้าวิทยาลัยฯ