Posted on 05-August-2020 19:15 PM

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ นำโดย ผู้อำนวยการฯ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ข้าราชการครู และบุคลากร ที่ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาของวิทยาลัยฯ อีกทั้ง ยังให้การต้อนรับ นางสาวกัญญา ทาระนัด ข้าราชการครู แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากนายสุรพล เกียรติไชยากร ประธานกรรมการสถานศึกษา และนายรังสี พุฒจร อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง