Posted on 05-August-2020 19:13 PM

วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ( 1 คน 1 ต้น 1 ฝน ) อีกทั้งยังออกหน่วยบริการประชาชน ซ่อมเครื่องยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ วัดสิริมงคล บ้านแม่เตี๊ยะใต้ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
.
ในช่วงเวลา 18.00 น. ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปีพุทธศักราช 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง