Posted on 05-August-2020 19:12 PM

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง กล่าวต้อนรับ อีกทั้งยังให้บริการตรวจเช็คซ่อมเครื่องยนต์ , เครื่องจักรกลทางการเกษตร แก่เกษตรกรที่มาร่วมงาน