Posted on 05-August-2020 19:11 PM

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการวันภาษาไทยแห่งชาติและรำลึกสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน ได้แก่ การประกวดรักการอ่านภาษาไทย การประกวดอ่านทำนองเสนาะ การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพในวรรณคดี และการประกวดแต่งกลอนวันภาษาไทย ณ หอประชุมโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง