Posted on 28-August-2020 10:17 AM

วันที่ 22 สิงหาคม 2563 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู วิทยาลัยการอาชีพจอมทองเข้าร่วมงานมุทิตาจิต แด่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 ระดับภาค ภาคเหนือ จำนวน 251 คน ร่วมงาน “สืบฮีต สานฮอย ตามรอยล้านนา 30 กันยา อำลาราชการ” โดยมีนายณรงค์ แผ้วพลสงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน