Posted on 28-August-2020 10:31 AM

วันที่ 24 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการจัดนิทรรศการงาน "สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ของดีอำเภอจ๋อมตอง" ประจำปี 2562 โดยมี นายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง เป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการการแนะแนวการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาลัยฯ นำโดยทีมงานศูนย์บ่มเพาะฯ ออกจำหน่ายสินค้า กาดมั่วครัวฮอม ได้แก่ พิซซ่าและน้ำดื่มสมุนไพรภายในงาน ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ ลานอเนกประสงค์หน้าที่ว่าการอำเภอจอมทอง