Posted on 28-August-2020 10:43 AM

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี นายวสันต์ เตปินไวทย์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมภายในวิทยาลัยฯ อีกทั้งยังมีการแนะนำตัวผู้ลงสมัครนายก อวท. จำนวน 8 หมายเลข ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง