Posted on 13-September-2020 17:46 PM

วันที่ 3 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนายอนันต์ คำอ้ายอุด ครูแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ได้เข้ารับการบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างตรวจสภาพรถปฏิบัติงาน สังกัดกรมขนส่งทางบก อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ดร.กาญจนา ภาสุรพันธุ์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้เกียรติมานิเทศ นายมิตรจิตร ทะโรงอาด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา ที่ได้มาฝึกประสบการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง