Posted on 13-September-2020 17:55 PM

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางสาวกัญญา ทาระนัด รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ครูพิมพ์นิภา จันทรานาค ครูเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ และนักเรียน เข้าร่วมโชว์ผลงาน ตามโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงธุรกิจสุขภาพและการแพทย์ จัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมจับคู่ธุรกิจและแลกเปลี่ยนแรงงานอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่