Posted on 13-September-2020 17:58 PM

วันที่ 9 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคณะครูทุกแผนกวิชา นำนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดการขยะชุมชน ณ บ้านหนองห่ายสามัคคี หมู่ที่ 13 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่