Posted on 16-September-2020 20:01 PM

วันที่ 16 กันยายน 2562 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน 6 ทีม โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ได้แก่ ทีมโฟล์คซองจากทีมช่างไฟฟ้ากับบัญชี