Posted on 16-September-2020 20:01 PM

วันที่ 16 กันยายน 2562 ชมรมวิชาชีพช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประกวดแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ประจำปีการศึกษา 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีทีมที่เข้าประกวดจำนวน 6 ทีม โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน ได้แก่ ทีมโฟล์คซองจากทีมช่างไฟฟ้ากับบัญชี

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm