Posted on 01-November-2020 14:37 PM

วันที่ 19 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปี 2563 ประจำศูนย์เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุทิน จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด อีกทั้งยังมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครู นักเรียน นักศึกษา ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ฯ โดยให้บริการ ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ การประกอบอาชีพ เครื่องใช้ในครัวเรือน รถทุกประเภท ฯลฯ เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ และ บริการงานเชื่อมต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการฝึกอบรมอาชีพการทำกระถางแฟนซี ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 79 บ้านหนองอาบช้าง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่