Posted on 01-November-2020 14:45 PM

วันที่ 23-25 กันยายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ตามโครงการแต่ละฝ่าย ทั้ง 4 ฝ่าย การจัดทำโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งนำเสนอโครงการของแต่ละฝ่าย/แผนก โดยตัวแทนผู้จัดทำโครงการของแต่ละฝ่าย/แผนก ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง