Posted on 01-November-2020 14:49 PM

วันที่ 23 กันยายน 2563 ชมรมวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมการบริหารและจัดการขยะในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การจัดการขยะ โดย นายวสันต์ เตปินไวทย์ หัวหน้างานกิจกรรม รวมไปถึงการลงพื้นที่บริหารและจัดการขยะตามพื้นที่โดยรอบสถานศึกษา