Posted on 01-November-2020 14:57 PM

วันที่ 9 ตุลาคม 2563 งานโครงการพิเศษฯ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ท่านรองฯ นันท์นิพัทธ์ สาลีวัน ส่งมอบอุปกรณ์ปลิดผลลำไย แก่เกษตรกรตำบลฮอด พร้อมสาธิตวิธีการใช้งาน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลฮอด อ.ฮอด จ.เชียงใหม่