Posted on 01-November-2020 15:26 PM

วันที่ 30 ตุลาคม 2563 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์ ในโอกาสรับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำปาง อีกทั้งยังมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่คณะผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปางและวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง