Posted on 16-November-2020 19:36 PM

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมเดินขบวนงานสืบสานประเพณีลอยกระทง อำเภอจอมทอง ประจำปี 2563 ณ ท่าน้ำแม่กลาง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่