Posted on 16-November-2020 19:40 PM

กิจกรรม​ Entrepreneurship Boost Camp ใน Season 2 ของมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น วันนี้เป็นการเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นสถานศึกษาแห่งแรก​ของโครงการ​ เราเน้นการสร้างความสนุกไปพร้อมๆกับเรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัลกับน้องๆนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง