Posted on 15-July-2021 10:06 AM

โครงการ แบ่งรัก ปันสุข วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง “หยิบแต่พอดี มีพอจึงแบ่งบัน” เป็นโครงการที่ริเริ่มมาจากท่านผอ. แล้วต่อยอดมาเป็นโครงการที่ จัดขึ้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการแบ่งปัน โดยจะมีการตั้งจุดแบ่งปันบริเวณหน้าวิทยาลัยและในพื้นที่ของวิทยาลัย เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งผู้ให้และผู้รับ

จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแบ่งปันกับวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

และหากประสงค์จะแบ่งปันให้กับนักเรียนนักศึกษาที่อาศัยอยู่ในหอพักวิทยาลัยโดยตรง สามารถติดต่อผ่านครูและบุคลากรของวิทยาลัยได้ทุกคนค่ะ

ครูเดียร์ ครูนนท์ ครูนุ๊ค ครูแมค ครูเบน วก.จอมทอง และอ.ฐาปนีย์ อ.โสภาพรรณ จาก วท.ลำปาง ที่ได้ร่วมแบ่งปัน 2 ล็อตแรกไปแล้วให้กัน นศ.หอพัก วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้ก็สุขใจ รับก็อิ่มใจค่ะ

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong